Projektu arhīvs

Zinību svētki Druvā

254

balsis
Projektu iesniedz:

Biedrība "Sauja"

Vieta:

Projekta summa:

1447 €

Alkohola un citu apreibinošo vielu lietošana bērnu un jauniešu vidū ir jau tik pierasta parādība, ka daļa sabiedrības to jau vairs neuzskata par problēmu, bet gan par pašsaprotamu situāciju, kas nav labojama. Druvas vidusskolas aptaujas rezultāti liecina, ka 44% skolēnu vecumā no 12 līdz 18 gadiem vismaz reizi nedēļā lieto alkoholu, bet 27% - smēķē. Aktīvākā iedzeršana notiek tā sauktajos „tusiņos” un skolas ballītēs. Skolas „Melnajā grāmatā” šogad sakrāti 24 paskaidrojumi par dažādiem pārkāpumiem. Mācību gada pirmajā dienā parasti iedzeršana „sit īpaši augstu vilni”. LR Saeimas deputāti ir izvirzījuši ideju par to, ka 1.septembrī veikalos ir jāaizliedz tirgot alkoholiskie dzērieni. Biedrības „Sauja” jaunieši gan uzskata, ka vērtīgāki par aizliegumiem ir pasākumi, kas mudina jauniešus saturīgi un interesanti atpūsties un pavadīt laiku dažādās ārpusstundu nodarbībās, iesaistīties sabiedriskajās organizācijās vai pašiem veidot savas interešu grupas. Mācību gada sākums ir īstais brīdis, kad aktualizēt visas iespējas, ko piedāvā sabiedriski aktīvi jaunieši saviem vienaudžiem, un draudzīgi atgādināt, ka tie, kuri kārtību un likums neievēro, var tikt saukti pie atbildības. Biedrība „Sauja” kopā ar citām jauniešu organizācijām novadā piedāvā sarīkot interesantu, kvalitatīvu, daudzveidīgu pasākumu Zinību dienā visiem skolēniem, mācot viņus ne tikai 1.septembrī, bet visa mācību gada laikā atpūsties un interesanti pavadīt brīvo laiku bez alkohola, cigarešu un tablešu palīdzības.

Projekta mērķi:

1. Celt izglītības prestižu Saldus novada sabiedrībā, sarīkojot svētkus mācību gada pirmajā dienā.
2. Popularizēt novada skolēnu vidū saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, gan darbojoties jaunatnes organizācijās, gan veidojot neformālas interešu grupas, gan apmeklējot dažādas pulciņu nodarbības.
3. Atgādināt Saldus novada skolu skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem, ka ir iespējams svinēt svētkus no atkarībām brīvā vidē.

Zinību dienu programmā:
• Jauniešu organizāciju, interešu klubu un skolēnu talantu prezentācijas un priekšnesumi;
• Diskusiju klubs skolotājiem par tēmu „Kā samazināt dzeršanu un smēķēšanu skolēnu vidū?”;
• Spēļu klase, mākslas klase, video klase, draugu klase, u.c. – dažādas idejas „alternatīvo tusiņu’” rīkošanai;
• Skolēnu vasaras ceļojumu, nometņu u.c. prezentācijas;
• Jauniešu organizāciju darbnīcas (Mazpulki, Jaunatnes Sarkanais Krusts, jaunsargi);
• Vietējo ražotāju produkcijas tirdziņš (sulas, āboli, saldējums, pīrādziņi u.c.);
• Jauniešu vidū populāras grupas „Full House” koncerts un grupas „Dzīvo zaļi” balle;
• „Gaisa filtrs” – draudzīga policijas kontrole ar alkometru pēc nejaušības principa.

Vairāk par biedrību "Sauja":