Projektu arhīvs

Ziemeļu gulbju pētījuma turpināšana

13218

balsis
Projektu iesniedz:

Dmitrijs Boiko

Vieta:

Latvija

Projekta summa:

3526 €

Kopš 2003. gada nodarbojos ar ziemeļu gulbja izpēti Latvijā. Šī suga ir iekļauta Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra noteikumu Nr.396 «Īpaši aizsargājamo sugu saraksts» 1.pielikumā, Eiropas Savienības direktīvas 79/409/EEK 1. pielikumā, Baltijas reģiona Sarkanajā Grāmatā un Latvijas Sarkanajā Grāmatā 3.kategorijā kā rets putns.

Pavasarī un rudenī kopā ar brīvprātīgiem palīgiem veicam šo skaisto putnu uzskaiti, lasam gredzenus, meklējam ligzdas. Vasarā visā Latvijas teritorijā gredzenojam gulbjus. Šogad Latvijā apgredzenojām 125 putnus. Tas ir vislabākais rezultāts Eiropā ar ko mēs visi varam lepoties!

Iepriekšējos gados iegūtie pētījuma rezultāti tika prezentēti daudzajās starptautiskajās konferencēs, rakstos, nodarbībās Dabas muzejā un skolās. Sekmīgi var aizsargāt tikai labi izpētītu sugu!

Nobalso un atbalsti gubljus! Tikai kopā varam saglabāt Latvijas dabu!