Projektu arhīvs

Vendīgs un dejotprieks

1070

balsis
Projektu iesniedz:

Vineta Skutāne

Vieta:

Valka

Projekta summa:

1184 €

Valkas ģimnāzijas tautisko deju kolektīvs „Vendīgs” izveidots 2000. gadā un līdz šim ņēmis aktīvu dalību dažādās skolas un novada kultūras aktivitātēs. Piedalījies visos Latvijas skolēnu dziesmu un deju svētkos, kā arī Vispārējos Latviešu dziesmu un deju svētkos kopš dibināšanas brīža. Deju kolektīva mākslinieciskais sniegums novērtēts ar II pakāpi 2012. gadā un I pakāpi 2013. gadā. Kolektīvs piedalās pasākumos ne tikai novadā, bet arī ārpus tā, gan Latvijas teritorijā, gan starptautiskā projektā Lietuvā (2013.) kopā ar piecu valstu pārstāvjiem. Šobrīd deju kolektīvs atbildīgi gatavojas XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un atlases skatei 2015. gadā. Kolektīvs ir nodrošināts ar novadam atbilstošu tautas tērpu komplektu.

Skolēnu deju kolektīvā dalībnieku maiņa ir dabisks process – līdz ar to gandrīz katru gadu jūtamas izmaiņas augumu un apavu izmēros, kas veicina tērpu elementu nolietošanos, īpaši apavos un aksesuāros. Jauniešiem ir nepieciešams labi apgūt un prast deju soļus, taču ļoti svarīgi ir uz skatuves izskatīties skaisti un galvenais, dejot ērtos, atbilstošos apavos. Tas attīsta pašapziņu, izpratni par kultūras mantojumu, tā kopšanu un saglabāšanu, aktualizējot piederību savam novadam. Mūsu kolektīva patriotisms veidojas caur dejotprieku. Lūdzam balsot, lai īstenotu mūsu ieceri iegādāties kvalitatīvus nepieciešamos apavus un aksesuārus tautas tērpam.