Projektu arhīvs

Veidosim kopā labiekārtotu vidi!

6500

balsis
Projektu iesniedz:

Agita Šekova

Vieta:

N. Rancāna iela 51A, Rēzekne, LV-4605

Projekta summa:

3988 €

Oficiāli biedrība "Jaunatnes Čemodāns"tika dibināta Rēzeknē pavisam nesen 2013. gada 27. septembrī , bet aktīvi darbojamies jau kopš 2013. gada vasaras . Galvenie biedrības mērķi ir darbs ar jauniešiem, attīstīt jauniešu iemaņas, kompetences un zināšanas, organizēt viņu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. To panākt vēlamies organizējot, realizējot un piedaloties vietējos un starptautiskajos iniciatīvas projektos, pieredzes apmaiņas semināros, braucienos, festivālos, forumos, konferencēs. Strādājām arī citā virzienā - mums rūp mūsu apkārtējā vide, aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšana, pilsoniskās sabiedrības attīstība. Biedrības dibinātāji ir aktīvi, radoši un iniciatīvi cilvēki, kuriem ir pieredze darbā ar jauniešiem, izmantojot neformālās izglītības metodes. Biedrība kopumā apvieno vairāk nekā 25 radošus jauniešus, kurus vieno kopīga ideja un vēlme būt sabiedriski aktīviem, motivēt citus un uzlabot savu un apkārtējo dzīves kvalitāti. Biedrībai ir izveidots blogs: http://jaunatnes-cemodans.blogspot.com/ . Pa šo laiku tika realizēti vairāki vietēji un starptautiskie projekti. Piemēram, tika realizēts vietējais projekts “Geocaching spēle pa Rēzekni” un jauniešu iniciatīvas starptautiskais projekts "Connected by rivers", kurš tika realizēts programmas “Jaunatne darbībā” ietvaros. Ar projekta aktivitātēm var iepazīties projekta blogā http://connected-by-rivers.blogspot.com/. Biedrības ”čemodāns” ir pilns ar jaunu projektu un aktivitāšu idejām. Biedrība ir ieinteresēta piesaistīt jauniešus un sadarbības partnerus to realizēšanā. Bet rodas jautājums: “Kur to var realizēt?”. Sadarbojoties ar Pareizticīgās izglītības un kultūras centru, biedrībai tika piešķirta telpa šajā centrā. Kopējā telpu platība ir 64,19 km2. Šobrīd telpas ir neapmierinošā stāvoklī, nepieciešama telpu renovācija . Jaunieši un biedrības dibinātāji saviem spēkiem jau ir sākuši telpu labiekārtošanu, bet biedrībai nepietiek finansiālo līdzekļu, lai varētu veiksmīgi veikt iecerēto. Biedrība nevar pilnvērtīgi un aktīvi darboties, realizējot jauniešu aktivitātes, jo telpas pilnīgi nav piemērotas darbam un tas ļoti apgrūtina un kavē biedrības darbu. Organizējot pat vienkāršās biedru un brīvprātīgo tikšanās ir jāmeklē tam piemērotas telpas pie biedrības partneriem. Ar šī projekta palīdzību, mēs vēlamies iegādāties renovācijai nepieciešamos materiālus, bet visu nepieciešamo darbu veiks biedrības brīvprātīgie, praktikanti un būvdarbu vadītājs Viktors Čakovs. (sienu, griestu un grīdas apdare, elektroinstalācijas un siltumsistēmas uzstādīšana, u.c.). Viens no projekta sadarbības partneriem ir Austrumlatgales Profesionālā vidusskola (no 1. septembra mainīs nosaukumu uz Rēzeknes tehnikums). Vidusskola realizē izglītības programmu “Būvdarbi”, kuras studentiem šis projekts nodrošinās pilnvērtīgas prakses vietas. Labiekārtotās telpas sekmēs dažādu ideju realizēšanu, nodrošinās radoši, izglītojošu un sportisku aktivitāšu realizēšanu. Tas veicinās jauniešu un pieaugušo personīgo attīstību un profesionālo izaugsmi. Projekts nodrošinās biedrības kvalitatīvu, pilnvērtīgu un aktīvu darbību ilgā laika periodā.