13835

balsis
Projektu iesniedz:

Ance Mežale

Vieta:

Itālijas pilsēta Rimini

Projekta summa:

4000 €

TDK "Zelta Virpulis" ar 6 gadu stāžu ir godam strādājis un sevi pārstāvējis Cēsu apriņķa deju kolektīvu skatēs iegūstot augstas vietas. Esam sevi parādījuši arī ārpus Latvijas robežām, pat Turcijā. Šajā deju kolektīvā dejo studenti un skolēni no vispārizglītojošām skolām, Un šogad esam nolēmuši savu sniegumu parādīt arī temperamentīgajiem itāliešiem, dodoties uz Starptaustisko deju festivālu Itālijas pilsētā Rimini. Starptaustiskais festivāls norisināsies Itālijas pilsētā Rimini no 15. - 23. septembrim 2015. gadā. Tajā mēs ļoti vēlamies piedalīties un pārstāvēt mūsu mīļo Latviju. Bet lai mēs līdz turienei nokļūtu, mēs lūdzam jūsu palīdzību. Ja mēs piedalīsimies šajā festivālā, tas mums pavērs ceļu piedalīties ar vien lielākos starptautiskajos festivālos, un līdz ar to , mēs varēsim iepazīstināt pasauli ar skaisto Latvijas Tautas deju.