Projektu arhīvs

Universālo āra trenažieru uzstādīšana Rucavas novadā!

1679

balsis
Projektu iesniedz:

Guntra Žilinska

Vieta:

"Sikšņu pamatskola",Sikšņi, Dunikas pag.Rucavas novads, LV-3480

Projekta summa:

14933 €

Projekta mērķis: Sporta laukuma labiekārtošana ar mērķi ikdienā sagādāt prieku un veselīgu sportisko aktivitāšu dažādību visiem novada iedzīvotājiem, ciemiņiem, kā arī mazināt sociālo atstumtību starp iedzīvotāju grupām.

Iekārtas:Vienas pozīcijas āra trenažieris jostas vietas, kāju muskuļu un locītavu nostiprināšanai; Vienas pozīcijas āra trenažieris ķermeņa muskuļu nostiprināšanai; Divu pozīciju āra trenažieris roku, muguras, krūšu muskuļu treniņam un nostiprināšanai; Vienas pozīcijas āra trenažieris jostas vietas, kāju muskuļu un locītavu nostiprināšanai. Sirds muskuļu stiprināšanai (Kardio trenažieris); Vienas pozīcijas āra trenažieris roku, muguras un plecu zonas muskuļu nostiprināšanai; Divu pozīciju āra trenažieris kāju, roku, plecu zonas, vēdera, muguras un krūšu muskuļu treniņam un nostiprināšanai; Līdztekas; Skeita Minirampa.

Rucavas novads raksturojas ar lieliem attālumiem starp apdzīvotām vietām. Novadā ir divi pagasti- Rucavas un Dunikas. Attālums līdz tuvākajai pilsētai Liepāja- 50 km, starp tuvākajiem apdzīvotajiem centriem virs 20 km. Projekta realizācijas vieta izvēlēts Dunikas pagasta Sikšņu ciems, jo procentuāli vairāk šeit dzīvo daudzbērnu ģimenes, tai skaitā audžuģimene un trūcīgās ģimenes ar trīs un vairāk nepilngadīgajiem bērniem. Lielie attālumi, ceļa - grants segums, transporta kustības neregularitāte, zemais atalgojums, vecāku aizņemtība darbā un pēcskolas nodarbību trūkums, - ģimenēm ierobežo iespējas nodrošināt bērniem un jauniešiem regulāru, saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Rezultātā arvien vairāk iezīmējas negatīvas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas tendences un sociālo grupu atsvešinātība. Projekta tapšanu atbalsta Rucavas novada dome, izglītības iestādes, sociālais dienests, ģimenes u.c. iedzīvotāji. Esošā sporta laukuma labiekārtošana ar mūsdienīgu , kvalitatīvu aprīkojumu –ikdienā sagādātu prieku un veselīgu sportisko aktivitāšu dažādību visiem novada iedzīvotājiem, ciemiņiem un mazinātu sociālo atstumtību starp iedzīvotāju grupām.