Projektu arhīvs

TautasForums.lv - iedzīvotāju pašizaugsmes un sadarbības portāls

2724

balsis
Projektu iesniedz:

Ivo Verners

Vieta:

Projekta summa:

1387 €

Izstrādājot un ieviešot TautasForums.lv jauno versiju, varēsiet ne tikai iegūt vērtīgu informāciju, bet būs iespējams daudz labāk organizētā veidā 1) ierosināt idejas, 2) atrast domubiedrus un 3) iesaistoties darba grupās, tās īstenot. Tiks uzlabots portāla vizuālais tēls, uzlabotas informācijas meklēšanas iespējas un informācija izkārtota ērtāk, liekot akcentus uz svarīgākajām - izglītošanās un radošas sadarbības sadaļām. Projekts ir un arī turpmāk būs nekomerciāls, un ir pieejams ikvienam bez maksas.

Viss līdz šim portāla izveidē un attīstībā ieguldītais darbs veikts bez atlīdzības, no darba brīvajā laikā. Portāla darbināšanai nepieciešamās izmaksas segtas par projekta iesniedzēja un domubiedru privātiem līdzekļiem. Šobrīd TautasForums.lv redzamie reklāmkarogi un saites izvietoti bez atlīdzības un ved uz interneta vietnēm, ko iesaka apmeklēt TautasForums.lv veidotāji, vai uz domubiedru, sadarbības partneru, atbalstītāju mājas lapām.

TautasForums.lv darbojas kopš 2008. gada oktobra. Domubiedru un lasītāju uzticība, augošais atbalstītāju pulks un arvien jauni iedzīvotāju sagatavoti iesūtītie materiāli esošā krājuma papildināšanai liecina, ka portāla darbība kopumā ir veiksmīga. Šajā laikā idejas autoriem un citiem aktīviem portāla veidotājiem ir izveidojies skaidrs priekšstats par portāla priekšrocībām un trūkumiem. Portāla veiksmīgai attīstībai nepieciešams veikt būtiskus uzlabojumus, tā apmeklētājiem dodot iespēju ne tikai iegūt vērtīgu pašizglītošanās informāciju un nodrošinot domu apmaiņu, bet daudz tiešākā veidā sekmējot konkrētu projektu īstenošanu. Iespēja iesaistīties darba grupās un praktisks darbs tiešā veidā veicinās pašiniciatīvas, radošuma un sadarbības prasmju attīstību.

Šeit var palūkot pašu TF lasītāju/atbalstītāju tulkotus video materiālus: