Projektu arhīvs

Tautas tērpu izgatavošana Cīravas kultūras nama dejotājiem

1575

balsis
Projektu iesniedz:

Lāsma Jūrmale

Vieta:

Cīravas pagasta kultūras nams, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV-3453

Projekta summa:

3840 €

Projekta ietvaros vēlamies izgatavot tērpus 5.-9.klašu vecuma grupas tautu deju kolektīvam. Tautu deju kolektīvi Cīravas kultūras namā darbojas jau 17 gadu. Iesākumā dejotāji uzstājās vecāku sarūpētos tērpos. 2006.gadā tika izgatavoti pirmie 10 tērpu komplekti, kuri bija paredzēti 3.-4.klašu tautu deju kolektīvam. 5.-9.klašu kolektīvam savi tērpi nekad nav bijuši. Iesākumā – līdzīgi kā jaunākā vecuma kolektīvam – dejotāji uzstājās vecāku sarūpētā apģērbā. Vēlāk, kad kolektīvs aktīvi sāka piedalīties dažādos skolas, pagasta, starpnovadu , kā arī Liepājas reģiona un valsts mēroga pasākumos, tērpi tika aizlienēti no tuvējām un tālākām skolām. Deju kolektīvu jau 17 gadus vada pieredzējusi pedagoģe, kura pati dejo pieaugušo tautu deju kolektīvā. Pēdējos gados kolektīvs Aizputes novada kolektīvu vidū ir parādījis augstākos rezultātus Liepājas 9.novadu tautu deju kolektīvu skatēs. Katru gadu no skates esam atgriezušies ar 1.pakāpes diplomiem. 2014.gada skatē 1.-4.klašu dejotāji ieguva augstākās pakāpes diplomu, savukārt 5.-9.klašu dejotāji – 2.pakāpes diplomu. Šajā un nākošajā mācību gadā kolektīvi apgūst programmu, lai 2015.gadā piedalītos Skolēnu Dziesmu un deju svētkos Rīgā. Taču, lai piedalītos pirmssvētku skatēs un svētkos, ir nepieciešami tērpi! Vēlamies atbalstīt jauniešu iniciatīvu startēt projektu konkursā, lai izgatavotu tērpus un kolektīvam tiktu dota iespēja piedalīties Dziesmu un deju svētkos 2015.gadā. Tas būtu arī ilglaicīgs ieguldījums turpmāk, nodrošinot iespēju jauniešiem saturīgi pavadīt savu brīvo laiku, parādot, ka viņu iniciatīvas, aktivitātes un vēlmes apkārtējā sabiedrībā tiek ņemtas vērā un atbalstītas.