Projektu arhīvs

Tautas tērpu iegāde Madonas Valsts ģimnāzijas 7.- 9.klašu deju kolektīvam

5803

balsis
Projektu iesniedz:

Vanda Maderniece

Vieta:

Madona

Projekta summa:

2527 €

Madonas Valsts ģimnāzijas audzēkņi apzinās dejas izglītību kā vērtību. Pēc vecāku lūguma izveidots 7.-9.klašu tautas deju interešu pulciņš. Savu dzīves piepildījumu un estētisko baudījumu ārpus mācību stundām šajās nodarbībās atraduši daudzi pusaudži. Tas izglīto gan fiziski, gan sociāli, emocionāli un intelektuāli. Tā ir mākslas izglītības sastāvdaļa.

Novērtējot jaunā deju kolektīva paveikto kopš tā dibināšanas, redzams, ka jaunās skolotājas Jeļenas Rudzītes vadībā tam ir augsts potenciāls. Tādēļ nepieciešama motivācija - jādod iespēja iestudētās dejas parādīt uz skatuves. Lai to izdarītu, skolēnu tērpu komplekts ir nokomplektējams, aizņemoties pa visu Madonas novadu, pie tam - tērpu elementi ir novalkāti, sliktā kvalitātē.

Pirmās ovācijas un aplausi no skatītāju zāles izskanējuši, palīdzēsim bērniem veidot pareizu izpratni par mākslas un kultūras vērtībām- nodrošināsim deju kolektīvu ar atbilstošiem tautas tērpiem!