Projektu arhīvs

Tautas tērpu aksesuāru izgatavošana Cīravas kultūras nama dejotājiem

584

balsis
Projektu iesniedz:

Lāsma Jūrmale

Vieta:

Cīravas pagasta kultūras nams, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV-3453

Projekta summa:

1781 €

Projekta ietvaros vēlamies izgatavot tautas tērpu aksesuārus 5.-9.klašu vecuma grupas tautu deju kolektīvam – vainadziņus meitām, zeķes un kurpes meitām un puišiem. Tautu deju kolektīvi Cīravas kultūras namā darbojas jau 17 gadu. Šajā mācību gadā kolektīvi apgūst programmu, lai 2015.gadā piedalītos Skolēnu Dziesmu un deju svētkos Rīgā. Taču, lai piedalītos pirmssvētku skatēs un svētkos, ir pilnīgi noformēti nepieciešami tērpi! Esam priecīgi, ka pēdējā pusgada laikā no dažādiem finanšu avotiem ir rasti līdzekļi tautas tērpu izgatavošanai. Taču dejotāji ļoti priecātos, ja izdotos rast finansējumu arī apaviem un vainagiem. Vēlamies atbalstīt jauniešu iniciatīvu startēt projektu konkursā, lai izgatavotu tērpus un kolektīvam tiktu dota iespēja piedalīties Dziesmu un deju svētkos 2015.gadā. Tas būtu arī ilglaicīgs ieguldījums turpmāk, nodrošinot iespēju jauniešiem saturīgi pavadīt savu brīvo laiku, parādot, ka viņu iniciatīvas, aktivitātes un vēlmes apkārtējā sabiedrībā tiek ņemtas vērā un atbalstītas.