Projektu arhīvs

Tautas mūzikas instrumentu iegāde RKV folkloras kopai Krulla

4325

balsis
Projektu iesniedz:

Rīgas Kultūru vidusskola

Vieta:

Rīga

Projekta summa:

2920 €

Tautas dziesma ir šūpulis, kas izauklējis ik vienas tautas kultūru, arī mūsējo. Lai cilvēks augtu drošs un stiprs, ir vajadzīgas mājas, ir jāizjūt piederība savai ģimenei, dzimtai, tautai, valodai un kultūrai.

Rīgas Kultūru vidusskolā jau desmito gadu darbojas bērnu folkloras kopa „Krulla”, kuru vada skolotāja Ieva Bērziņa. Bērni apgūst gadskārtu, darba un ģimenes godu dziesmas, iet rotaļās, mācās latviešu dančus. „Krulla” ir piedalījusies IX un X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, starptautiskajā folkloras festivālā „Baltica’12”, bērnu un jauniešu folkloras kustības „Pulkā eimu, pulkā teku” aktivitātēs un šovasar pārstāvēs savu skolu un Rīgas pilsētu XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos.

Lai Rīgas Kultūru vidusskolas skolēni varētu apgūt tradicionālo muzicēšanu, ir ļoti nepieciešami tautas mūzika instrumenti – kokles, stabules, bungas, cītara, ermoņikas, vijole u.c. Šobrīd bērni apgūst instrumentu spēli uz skolotājas sarūpētajiem instrumentiem, taču to nepietiek. Nedz skolai, nedz vecākiem patreiz nav līdzekļu, vajadzīgo instrumentu iegādei.

Ļoti lūdzam jūsu visu atbalstu, lai Rīgas bērni varētu muzicēt, augtu zinoši, varoši un piederīgi Latvijai!

Liels paldies!