Projektu arhīvs

Step by Step: how to be the best of the best

1642

balsis
Projektu iesniedz:

RTU studentu organizācija "BEST- Riga"

Vieta:

Projekta summa:

1636 €

BEST-Riga ir studentu organizācija, kas darbojas Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU). Organizācijas dalība starptautiskajā BEST (Board of European Students of Technology) organizāciju tīklā, kurā šobrīd darbojas studenti no 83 universitātēm 30 Eiropas valstīs, dod iespēju visiem RTU studentiem gūt papildus zināšanas un pieredzi visā Eiropā, papildinot savas zināšanas un uzlabojot valodu un saskarsmes prasmes.

2009. gada rudenī BEST-Riga rīkoja apaļo galdu-diskusiju, kurā organizācijas pārstāvji tikās ar universitātes un vadošo uzņēmumu pārstāvjiem, lai diskutētu par esošajām problēmām augstākajā izglītībā un meklētu kopīgus risinājums. Tajā uzņēmumu pārstāvji atzina, ka viena no būtiskākajām problēmām, kas traucē tehnisko nozaru studentiem veiksmīgi iekļauties darba tirgū ir psihosociālo prasmju trūkums – studentiem līdzās universitātē iegūtajām profesionālajām zināšanām pietrūkst komunikācijas, prezentēšanas un vadīšanas prasmes, lai nākotnē veiksmīgi virzītos pa karjeras kāpnēm.

Projekta mērķis ir veicināt tehnisko zinātņu studentu profesionālās izaugsmes iespējas, nodrošinot iespēju 50 Rīgas Tehniskās universitātes studentiem uzlabot savas psihosociālās prasmes (komunikācijas, sadarbības, prezentācijas un vadīšanas prasmes, darbs komandā, u.c.) 3 dienu intensīvas apmācības nometnē.

Uzdevumi:
1. Nodrošināt iespēju 50 RTU studentiem piedalīties starptautisku treneru vadītās nodarbībās, lai paaugstinātu to psihosociālās prasmes.
2. Nodrošināt iespēju 50 RTU studentiem pārbaudīt savas teorētiski iegūtās zināšnas reālu problēmu risināšanā darba grupās.
3. Nodrošināt iespēju 50 RTU studentiem diskutēt ar uzņēmumu pārstāvjiem, veicinot to iespējas pēc studiju beigām veiksmīgi iekļauties darba tirgū.
4. Nodrošināt iespēju 50 RTU studentiem uzlabot savas komunikācijas prasmes, piedaloties kopīgās sporta un kultūras aktivitātēs.

Aktivitātes:
1. Psihosociālās prasmes attīstošas nodarbības – šajā aktivitātē studentiem tiks nodrošinātas šādas nodarbības: a. inovatīvās/ radošās domāšanas metodes; b. komandas darbs; c. prezentēšanas prasmes; d. sevis izzināšana/kompetenču noteikšana.
2. Problēmu analīze darba grupās – šajā aktivitātē studentiem 10 darba grupās būs jārisina reālas Latvijas uzņēmumos eksistējušas problēmas. Darba grupu noslēgumā grupām būs jāsagatavo prezentācija, kurā jāaizstāv savs problēmas risinājums.
3. Diskusija ar uzņēmumu pārstāvjiem – šajā aktivitātē studentiem būs iespēja diskutēt ar uzņēmumu pārstāvjiem, lai uzzinātu, kā veiksmīgāk konkurēt darba tirgū.
4. Sporta un kultūras aktivitātes – šajā aktivitātē studentiem tiks sniegta iespēja savstarpēji iepazīties neoficiālā gaisotnē piedaloties sporta aktivitātēs un gatavojot kopīgus priekšnesumus kultūras daļas aktivitātēm.