Projektu arhīvs

Sporto brīvajā laikā Daugavpils Forštadtes jaunatnes iniciatīvu centrā

1421

balsis
Projektu iesniedz:

Dace Jakovele

Vieta:

Daugavpils

Projekta summa:

1581 €

Daugavpils Forštadtes jaunatnes iniciatīvu centrā tiek realizētas jauniešu – skolēnu, tajā skaitā jauniešu no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, – vēlmes un vajadzības. JIC jauniešus īpaši saista sportiskās aktivitātes.


Lai veicinātu jauniešu aktīvu iesaistīšanos sportiskajās aktivitātēs, nepieciešams atbalsts sporta inventāra un attīstošo spēļu iegādei un sporta atribūtu atjaunošanai, jo esošā materiālā bāze ir novecojusi un lietošanai nederīga. Jauniešos ir jārada pozitīvas asociācijas par sportu un aktīvu dzīvesveidu, lai tas kļūtu par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu ne tikai jaunībā, bet arī turpmākajos gados.


Iegādājoties plānoto, tiks sniegts ilgtermiņa ieguldījums jauniešu sportiskajā izaugsmē un saliedētībā, jo aktīvi un dzīvespriecīgi jaunieši ir nākotnes pieaugušie. Ja izdotos iegādāties nepieciešamo, JIC nodrošinātu iespēju mērķtiecīgi pavadīt brīvo laiku, attīstītu jauniešu sportiskās prasmes un veicinātu saturīgu sporta pasākumu tradīciju veidošanos.


Kopā mums izdosies!