Projektu arhīvs

Sporta un atpūtas laukuma izveide Engurē!

1162

balsis
Projektu iesniedz:

Inga Tramdaha

Vieta:

"Stadions", Engure, Engures pag., Engures nov.

Projekta summa:

15000 €

Projekta mērķis: Izveidot sporta un atpūtas laukumu, tā veicinot Engures novada iedzīvotājus pievērsties aktīvam, veselīgam dzīvesveidam un radīt patīkamu dzīves telpu novada iedzīvotājiem un visiem.

Ieguvums: Smilts seguma izbūve, Komplekss - divi pievilkšanās stieņi, zviedru siena, sols vēderpresei, atspiešanās stieņi, līdztekas; Sols ar koka atzveltni un betona kājām; Atrkitumu urna- metāla ar koka apdari; Tīkls – piramīda; Līdzsvara baļķis, koka; Vingrošanas komplekss; Liāna (lielā); Visa aprīkojuma uzstādīšana un transportēšana;

Engures novadā pēdējo divu gadu laikā, pateicoties šī projekta patronam Rimantam Liepiņam un viņa domubiedriem, ir būtiski mainījies aktīvā dzīvesveida piekritēju un sportot gribētāju skaits. Engures novada iedzīvotāji – gan bērni, gan jaunieši, kā arī pieaugušie un senjori tiek arvien vairāk ieinteresēti piedalīties dažādu disciplīnu un dažāda mēroga sacensībās, kas ne tikai veicina un uzlabo visu paaudžu fizisko veselību, bet attīsta un pilnveido mūsu sabiedrību kopumā. Lai visu, labi iesākto, mēs varētu sekmīgi turpināt un pilnveidot, šī projekta ietvaros gribam izveidot sporta un atpūtas laukumu dažāda vecuma bērniem, pusaudžiem, kā arī iekļaut sporta aprīkojumu, kuru var izmantot arī pieaugušie. Šobrīd esošais vingrošanas laukums ir tehniski un estētiski novecojis, bērni un pusaudži praktiski to vairs neizmanto un tas neatbilst mūsdienu prasībām. Uzlabojot sporta un atpūtas infrastruktūru, mēs radīsim jaunu vietu Engurē, kur mūsu novada iedzīvotājiem, kā arī viesiem, būs iespēja pilnveidot un attīstīt savas fiziskās prasmes, kā arī bērniem un pusaudžiem pavadīt savu brīvo laiku, sakārtotā un patīkamā dzīves telpā. Realizējot šo projektu, mēs rosināsim iedzīvotājus pievērsties aktīvam dzīvesveidam, būsim labiekārtojuši un sakopuši vidi, kurā dzīvojam, kā arī būsim nodrošinājuši dažādu aktivitāšu pieejamību Engures novada iedzīvotājiem. Aicinu ikvienu nobalsot par mūsu projekta ideju, lai viss labi iesāktais sekmīgi turpinātos, pilnveidotos un attīstītos!