Projektu arhīvs

Sporta inventāra iegāde Riebiņu vidusskolai

529

balsis
Projektu iesniedz:

Riebiņu novada Riebiņu vidusskola

Vieta:

Projekta summa:

2703 €

Pie tam skola organizē arī novada līmeņa sporta pasākumus – „Ģimeņu sporta svētki”, velobrauciens „Vella rats”, skrējiens pa Riebiņu ielām, aerobikas festivāls, šī gada maijā skolā sāka darboties Riebiņu novada trenažieru zāle.

Sadarbojoties pedagogiem un vecākiem, sporta nodarbībās un ārpusstundu fiziskās aktivitātēs bērnos tiek attīstīta tieksme darboties, radošais potenciāls un intelekts. Sports vispusīgi attīsta bērnus un jauniešus, attīstot ne tikai fiziskās īpašības, bet arī godīgumu, taisnīgumu, mērķtiecību, paškontroli, pašapziņu, sadarbību, kā arī daudzas citas ikdienā nepieciešamas īpašības.

Projekta „Sporta inventāra iegāde Riebiņu vidusskolai” īstenošana palīdzētu pilnveidot šīs prasmes. Projekta ietvaros tiks iegādāts mūsdienīgs, kvalitatīvs, drošības prasībām atbilstošs sporta inventārs. Tiks iegādātas 11 sporta inventāra vienības un viens komplekts, tai skaitā augstlēkšanas sektors skolām, piezemēšanās matracis, statīvi līdz 2,20m, latiņa 4m un elastīgā lenta (latiņas vietā) treniņiem, batuts 4,27 m ar tīklu, vingrošanas paklājs.

Ieguvēji būs ne tikai šīs skolas skolēni, vecāki, pedagogi, bet arī tie bērni, jaunieši un citi interesenti, kas apmeklē ārpusstundu fiziskās aktivitātes skolā. Izvērtējot projekta nepieciešamību, ņemts vērā skolas sporta inventāra pašreizējais nodrošinājums, kā arī vērots, kas vēl nepieciešams, lai sporta stundas būtu pilnvērtīgas un skolēni tiktu nodarbināti arī ārpus mācību laika. Projekta ietvaros tiks iegādāts mūsdienīgs, kvalitatīvs, drošības prasībām atbilstošs sporta inventārs.