Projektu arhīvs

Sporta aktivitāšu parks Malienas pamatskolā „Ielec vasarā”

1054

balsis
Projektu iesniedz:

Māra Zihmane

Vieta:

Projekta summa:

2315 €

Saprotot to, ka vasarā bērniem negribēsies uzturēties telpās, radās ideja par sportiskām aktivitātēm svaigā gaisā. Finansējums ir nepieciešams, lai iegādātos sporta un atpūtas inventāru: velokartus, pedāļmašīnas un batutu.

Malienā ir 13 audžuģimenes, kurās aug 18 bez vecāku gādības palikuši bērni. Šiem bērniem ir ļoti nepieciešamas pozitīvas emocijas un ar vienaudžiem kopā pavadīts laiks. Kad uz pagastu lielākos svētkos atbrauc maksas atrakciju parks, rodas dalītas izjūtas: bērni, kas var atļauties šīs aktivitātes, staro priekā, bet bērni, kam šī iespēja ir liegta, žēli noskatās, stāvot malā. Realizējot šo projektu un nododot inventāru Malienas skolas pārvaldībā visiem bērniem tiktu dotas vienādas iespējas uz sportiskām aktivitātēm un prieku. Bērniem tiktu dāvātas pozitīvas emocijas, kas īpaši nepieciešamas audžubērniem, lai viņi spētu labāk iejusties jaunajā vidē. Malienas pamatskola iegūtu inventāru, ko varētu izmantot gan sporta svētkos, gan ikdienā. Projekta „Ielec vasarā” ietvaros ir paredzēts iegādāties sporta un atpūtas inventāru dažāda vecuma bērniem:

• No 2 – 4. gadiem- pedāļmašīnas
• No 5.-14.gadiem – bērnu velokarti
• Visiem kopā – batuts

Projekts ir ilgtspējīgs, jo inventāru varēs izmantot vairāku gadu garumā. Malienas pamatskolā mācās 75 bērni, 35 bērni ir pirmskolas vecumā (apmeklē bērnudārzu). Ieguvēji būtu arī bērnu vecāki, jo bērni būtu interesanti nodarbināti, kamēr vecāki iet savās darba gaitās. Vecākiem nebūtu jāraizējas par to, ar ko nodarbojas viņu atvase.