Projektu arhīvs

Spīdmintona inventāra iegāde jauniešiem

243

balsis
Projektu iesniedz:

Oskars Priedītis

Vieta:

Daugavpils

Projekta summa:

2447 €

Projekta mērķis ir spīdmintona inventāra iegāde Daugavpils un tās apkārtnes bērnu un jauniešu apmācībai. DAUGAVPILS SPĪDMINTONA KLUBS vēlas veicināt bērnu un jauniešu fizisko un morālo attīstītību. Vēlamies nodrošināt bērnus ar ekipējumu, kurš veicinātu bērnu un jauniešu fiziskās aktivitātes, veselīgu dzivesveidu.
Šobrīd darbojamies saviem spēkiem, bet mums trūkst inventāra un bērnu vecākiem trūkst līdzekļu, lai to iegādātos. Spīdmintons Latvijā ir jauns sporta veids, tādēļ ir ļoti labas izaugsmes iespējas. Tas ir aktīvs un ļoti dinamisks sporta veids ar kuru var nodarboties brīvā dabā kā arī telpās visu vecumu bērni, jaunieši un pieaugušie.


Mūsu nākotne ir fiziski aktīvi, stipri un veseli bērni !!!


Nebūsim vienaldzīgi pret bērniem, sniegsim tiem iespēju pilnveidoties!