Projektu arhīvs

Spēļu moduļmājas izveide Aglonas bērnu un jauniešu centrā

1703

balsis
Projektu iesniedz:

Aija Mežiniece

Vieta:

Aglonas BJBLPC

Projekta summa:

2995 €

Mūsdienas ir inovāciju laikmets. Bērni strauji attīstās līdzi laika ritējumam un tam ir nepieciešami atbilstoši apstākļi, materiāli- tehniskā bāze (spēles, konstruktori, lego) un labiekārtota vide, ko ne vienmēr spēj nodrošināt ģimene (bezdarba līmenis Aglonas novadā sasniedz 18,1 %), skola, ārpusstundu organizētie pulciņi. Biedrība „Ideju Strops” sadarbībā ar Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centru „Strops” ir veiksmīgi īstenojusi 2 projektus ar Labo Darbu atbalstu. „Strops” savā darbībā nemitīgi pilnveidojas, centru ik dienu vidēji apmeklē 50 – 70 bērni, tādējādi nepārtraukti jāpiedāvā jaunas, radošas idejas bērnu nodarbībām. Aglonas novadā ir 646 bērni. Šī projekta rezultātā tiks izveidota radošo spēļu moduļmāja no Lego un Lego Duplo. Šajā moduļmājā bērniem būs iespeja attīstīt radošās spējas, veidot dažādas konstrukcijas, pilnveidot intelektuālās spējas, bagātināt iztēli, attīstīt individualitāti, pilnveidot sadarbības spējas un komunikāciju, darboties komandā, spēlējoties moduļmājā, teatralizēt ikdienas situācijas, attīstot aktiermākslu, lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Izveidotā moduļmāja būs atbalsts visām Aglonas un apkārtnes novadu ģimenēm. Kopā mums izdosies! Sirsnīgs PALDIES!