Projektu arhīvs

Spēlē, spēlē, ko tu spēlē?

701

balsis
Projektu iesniedz:

Toms Zvirbulis

Vieta:

Friča Brīvzemnieka pamatskola

Projekta summa:

960 €

Projektu vēlas realizēt Friča Brīvzemnieka pamatskolas 9.klases skolēni. Mūsu skolā mīt ļoti aktīvi un radoši skolēni, skolotājas un arī skolēnu vecāki. Mūsu skolā darbojas dažādi muzikālie kolektīvi, kā piemēram, skolēnu kori, ansambļi un pat vecāku un skolotāju jauktais koris Mezgli. Sākumskolas klasēm katru nedēļu notiek ritmikas nodarbības, kā arī interesantas un aktīvas tautas deju kolektīvu nodarbības. Lai šie kolektīvi un arī skolēni mūzikas stundu ietvaros būtu nodrošināti ar piemērotiem un kvalitatīviem mūzikas instrumentiem, mums ir nepieciešams tos iegūt.

Plānotā projekta mērķis ir attīstīt, kopt un pilnveidot muzikālo kolektīvu un deju kolektīvu muzicēšanas un dejas tradīcijas un nodrošināt iespējas tiem uzstāties, pilnveidot skatuvisko pieredzi, dalībnieku radošās spējas un muzicēšanas prasmi kā arī nodrošināt iespēju apgūt pamatizglītību un 1.posma (1.–6.klase) profesionāli orientēta virziena vizuālās mākslas programmu skolas skolēniem, iepazīstot un muzicējot ar atbilstošu instrumentu klāstu un kvalitatīviem mūzikas instrumentiem.