Projektu arhīvs

Šo pasauli mēs izjūtam caur skaņu...

2933

balsis
Projektu iesniedz:

Intars Mežinieks

Vieta:

Preiļi, Daugavpils iela 34

Projekta summa:

4000 €

Šo pasauli mēs izjūtam caur skaņu... Šāda ir mūsu - aktīvu un radošu Preiļu 1.pamatskolas jauniešu devīze. Arī mums vajag attīstīt savas spējas un dotības. Mūsu skolā ir ļoti daudz jauniešu, kuriem ir liels talants dziedāšanā, klavierspēlē, ģitārspēlē un dažādās citās jomās, bet diemžēl šo talantu pašreiz attīstīt nevar, jo nav nepieciešamās skaņu aparatūras, ar kuru varētu to darīt. Emocionālo pārdzīvojumu vislabāk var sasniegt ar mūzikas palīdzību. Mūzika ir viens no faktoriem, kas īpaši sekmē emociju pilnveidošanos. Savu pilsonisko apziņu un izpratni veidojam dziedāšanas brīdī caur mūziku. Tieši ar mūzikas palīdzību vislabāk var izpildīt šādus uzdevumus, kā veidot izpratni par ģimeni, māju, dzimteni, valsti, mācīties svinēt svētkus, ievērot savas tautas tradīcijas , veidot izpratni par savu nacionālo kultūru, veidot izpratni par citām pasaulē dzīvojošām tautām un to kultūru daudzveidību. Uzskatam, ka ieaudzināt mīlestības jūtas pret savu dzimto zemi, tautu visvienkāršāk var tieši ar mūzikas palīdzību.

Tā kā Preiļu 1.pamatskolā notiek ļoti daudz dažādu pasākumu skolas, novada, arī republikas mērogā, vēlamies iegūt jaunu, kvalitatīvu skaņas aparatūru pasākumu apskaņošanai. Aicinām atsaukties un atbalstīt mūs. Mēs zinām, ka kopā mēs to varam un mums izdosies!