Projektu arhīvs

Skauti un gaidas brauc uz nometni

5242

balsis
Projektu iesniedz:

Jānis Iklāvs

Vieta:

Rīga

Projekta summa:

4269 €

Skautisms ir bērnu un jauniešu neformālās izglītības programma, kas radusies vairāk kā pirms 100 gadiem Anglijā un ir attaisnojusi sevi mūsdienu jaunās paaudzes izglītošanā. Tās pamatā ir saplānots un organizēts process, kura mērķis ir indivīda pilsoniskās apziņas veidošana, sociālā integrācija un orientēšana uz demokrātiskas sabiedrības vērtībām. Šis process balstās uz „mācīties darot” („learning by doing”) pamatprincipu un dod programmas dalībniekiem iespēju iegūt zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras nav iespējams attīstīt tikai formālās izglītības ietvaros. Šis izglītības veids ir centrēts uz indivīdu un tiek pakārtots programmas dalībnieku vajadzībām un vēlmēm.

Atbalstot šo projektu, Jūs palīdzētu Latvijas skautiem un gaidām piedalīties unikālā starptautiskā nometnē „Mantojums” ASV.