Projektu arhīvs

Sajūtu dārzs sensorai attīstībai bērniem ar speciālām vajadzībām

494

balsis
Projektu iesniedz:

Ginta Dzintare

Vieta:

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Mežaparks"

Projekta summa:

2870 €

Pirmsskolas izglītības iestāde „Mežaparks” darbojas jau 50 gadus. Iestādi apmeklē bērni ar dažādām diagnozēm - garīgās attīstības traucējumiem, dažādās smaguma pakāpēs, Dauna sindromu, Viljamsa sindromu, autismu, agrīnu bērnu šizofrēniju, dažādām ģenētiskām saslimšanām. Pirmsskolas periods ir īpaši svarīgs bērnu ar speciālām vajadzībām sekmīgai tālākai attīstībai. Šai vecumā bērni ir visatvērtākie jaunu prasmju, iemaņu un zināšanu apguvei, viņiem raksturīga atdarināšanas darbība, mācoties vienam no otra un no pieaugušajiem. Projekta laikā plānots izveidot sensoro taku, lai bagātinātu bērnu maņas, staigājot pa dažādu materiālu noklātām virsmām, piem., māls, mulča, oļi, niedres, smilts, salmi, čiekuri, egļu zari, laukakmeņi u.c., kā arī izveidot līdzsvaru attīstošu joslu – dažādu, bērniem droša augstuma, celmiņu taku, līdzsvara baļķi ar visu mizu, lai vēl vairāk attīstītu sensoro pieredzi un lielo ķermeņa motoriku. Takas noslēgums plānots iestādes āra baseinā, kas pagājušajā gadā tika rekonstruēts. Plānots izveidot dažādus papildus sensori attīstošos stūrīšus brīvā dabā, iestādes teritorijā, dodot bērniem iespēju darboties ārpus telpām – zīmēt, gleznot, darboties ar mālu, kinētiskām smiltīm, zīmēt, izmantojot ūdeni, stādīt garšaugus, puķes, vērot augšanas norises, pašiem piedalīties bērnu dārza teritorijas labiekārtošanas darbos (katram pēc savām spējām un interesēm). Pēc projekta īstenošanas sensoro taku būs iespējams izmantot ne tikai šajā, bet arī nākamajos mācību gados. Tā kā mūsu iestādi apmeklē arī bērni no bērnu aprūpes iestādēm un bērni no sociālā riska ģimenēm, kuri liela daļa paliek pa nakti, tā ir iespēja paplašināt šo bērnu pasaules redzes loku, dot iespēju iegūt jaunu pieredzi ārpus izglītības iestādes ikdienas. Projektā kā brīvprātīgos paredzēts iesaistīt vecākus. No sirds priecāsimies par Jūsu atbalstu.