Projektu arhīvs

Saglabāsim latviešu tautas tradīcijas

11241

balsis
Projektu iesniedz:

Kristīne Kokoreviča

Vieta:

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Lubānas iela 49, Rēzekne, Latvija, LV - 4601

Projekta summa:

3996 €

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā darbojas 7 dažāda vecuma latviešu tautas deju kolektīvi. 20 skolas pastāvēšanas gados, latviešu tautas dejas ir cienītas un mīlētas, kas apliecina to, ka esam piedalījušies gan VIII, gan IX, gan X Latvija skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, festivālā „Latvju bērni danci veda”, regulāri pārstāvam Rēzeknes pilsētu dažādos Latgales reģiona un valsts mēroga kultūras pasākumos. Neviens skolas pasākums nav iedomājams bez latviešu tautas dejām, kā arī mūsu skolas dejotāji katru gadu dodas uz Poliju, kur dažādās nometnēs un pasākumos izdejo ne vienu vien latviešu tautas deju, priecējot citu valstu iedzīvotājus un nesot dejas vārdu pasaulē. Tādā veidā skolā uzturam un kopjam šo seno tautas tradīciju, kas iekļauta UNESCO Reprezentatīvajā cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.

Diemžēl šo gadu laikā mūsu dejotāji no saviem tērpiem ir izauguši, lielākā daļa tērpu ir nonēsājušies, dažos kolektīvos trūkst bikšu, brunču vai kāda cita tautu tērpa elementa, un par aktuālu problēmu ir kļuvusi latviešu tautas tērpu atjaunošana un papildināšana. Tas nepieciešams, lai uzlabotu deju kolektīvu vizuālo tēlu, jo visi kolektīvi aktīvi gatavojas skatei un arī XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas notiks 2015. gada jūlijā. Jaunu tautas tērpu iegāde uzlabotu deju kolektīvu vizuālo tēlu, veicinātu skolēnu dejotprieku, lepnumu par skolu, pilsētu un valsti, tāpēc aicinām Jūs atbalstīt mūsu ieceri un nobalsot par latviešu tautas tērpu atjaunošanu un papildināšanu Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas deju kolektīviem.