Projektu arhīvs

Rotaļu laukuma izveide Dagdas novada Ezernieku pagastā

797

balsis
Projektu iesniedz:

Sanita Karpoviča

Vieta:

Ezernieku ciems, Ezernieku pagasts, Dagdas novads

Projekta summa:

1755 €

Rotaļu laukuma izveide Dagdas novada Ezernieku pagastā palīdzēs risināt bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas problēmu, veicinot un dažādojot brīvā laika pavadīšanu ārpus mājām. Nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm, tiktu sekmēta fiziskā, garīgā un sociālā attīstība, veicināta sadarbība starp vienaudžiem. Tā būtu lieliska alternatīva nekustīgam dzīves veidam, pavadot neskaitāmas stundas pie datora un televizora.