Projektu arhīvs

Rīgas Angļu ģimnāzijas observatorija!

1027

balsis
Projektu iesniedz:

Maija Kokare

Vieta:

Rīga, Zvārdes iela 1

Projekta summa:

14971 €

Projekta mērķis: Izveidot skolas observatoriju, kas nodrošinās skolēniem ikdienas mācību procesā veikt debess ķermeņu novērojumus, tādējādi veicinot viņu interesi par dabaszinībām. Mūsu valsts nākotnes ieceres ir balstītas uz panākumiem zināšanu ietilpīgās nozarēs, kas paredz STEM jomas stiprināšanu, tādēļ 21.gadsimtam atbilstīgas izglītības vides un izglītības procesa nodrošināšana, kā arī inovatīvu mācību satura un darba formu ieviešana ir būtisks labu rezultātu priekšnoteikums. Paredzam, ka RAĢ observatorijā ik gadu tiks veikti vismaz 1800 novērojumi, un vairāk nekā 1000 skolēnu tajā gūs ikdienas mācību pieredzi gan formālajā, gan neformālajā izglītības procesā.

Ieguvumi: Augstas izturības profesionālas klases observatorijas kupols ar sānu sienām; Celestron CPC 925 GPS, Šmita-Kasagrēna tipa 9,25” teleskops viegli pārvietojams, diezgan nopietns palīgs astrofotogrāfiem,aprīkots ar jauno SkyAlign noregulēšanu, kas ietver ātu un vienkāršufokusēšanu, palielinājumu līdz 555 reizēm, GPS, pārsteidzošu optiskokvalitāti, vieglu regulēšanu

Rīgas Angļu ģimnāzija ir skola ar dziļām tradīcijām, labiem sasniegumiem un lieliem sapņiem. Viens no tiem – izveidot savu skolas observatoriju! Latvijā top arvien jaunas vietas, kur stiprināt bērnu un jauniešu interesi par dabaszinībām. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi, lai šīs iespējas būtu cieši saistītas ar ikdienas mācību procesu, lai novērojumu iespējas ir šeit un tagad – ik dienu, ik nedēļu, ik mēnesi, jo tas nodrošina rezultātus un ieguldījumu efektivitāti ilgtermiņā. Mūsu skolēni ir zinātkāri un aktīvi – viņi ne tikai mācās paši, bet arī palīdz mācīties citiem – eksperimentējot, modelējot, pētot un stāstot par to saviem vienaudžiem (piemēram, skat. http://ragmedijs.blogspot.com/). Observatorija paplašinās skolas mācību vidi pētnieciskām, radošām un izglītojošām mācībām. Tā skolēniem būs iespēja radīt jaunu pieredzi, aktivizēt izziņas interesi un mobilizēt savu pētniecības potenciālu. Sava observatorija mums dos iespēju radīt tūkstošiem jaunu piedzīvojumu mācībās!