Projektu arhīvs

Raibās dienas audžuģimeņu bērniem

221

balsis
Projektu iesniedz:

Līva Jankeviča

Vieta:

Vecumnieku novads

Projekta summa:

2039 €

Jauniešiem no audžuģimenēm un aizbildniecībā esošiem jauniešiem bieži nākas saskarties ar grūtībām iekļauties sabiedrībā, jo ir bijis jāpārdzīvo vecāku zaudējums vai viņu, kā bērna izņemšana no ģimenes. Mērķa grupas personām nav pietiekamas prasmes organizēt brīvo laiku, tāpēc ir jādomā par šīs mērķa grupas veiksmīgu integrāciju sabiedrībā un sociālo prasmju attīstību. Nometne dos iespēju jauniešiem pilnveidot sociālās prasmes, kas cels viņu spēju komunicēt un konkurēt sabiedrībā un darba tirgū.