Projektu arhīvs

Populārzinātniskā žurnāla „Putni dabā” 2010/3 izdošana

2571

balsis
Projektu iesniedz:

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Vieta:

Projekta summa:

2846 €

Žurnālu „Putni dabā” saņem visi Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) biedri (2009. gada beigās bija teju 800 biedru), un to iespējams iegādāties arī tūrisma informācijas centros visā Latvijā, kā arī grāmatnīcās, piemēram, „Valters un Rapa”. Par LOB biedru var kļūt ikviens, samaksājot biedra naudu. Žurnāla pamattēmas ir putnu izpēte un aizsardzība Latvijā, putnu dzīvesveids, jaunumi putnu pasaulē, ornitoloģijas vēsture Latvijā, putnu aizsardzības aktualitātes pasaulē. Žurnāls atspoguļo putnu izpētes un aizsardzības projektu norisi un rezultātus. Žurnāla saturs tiek veidots tā, lai tajā būtu iekļauti gan zinātniski, gan populāri materiāli par putniem, un tādējādi žurnāls būtu saistošs plašam lasītāju lokam. Katrā numurā tiek iekļauti raksti par jaunumiem putnu aizsardzībā un izpētē, labākajām putnu vērošanas vietām, putnu noteikšanu, interesantiem putnu novērojumiem, ceļojumiem u.c. ar putniem saistītām lietām.