Projektu arhīvs

Pirmais Starptautiskais Baltijas baleta konkurss

1082

balsis
Projektu iesniedz:

Regīna Kaupuža

Vieta:

Rīga

Projekta summa:

3000 €

Dalība konkursā sekmēs profesionālās izglītības daudzpusīgu pilnveidošanos un rosinās profesionālās mākslas un jaunrades procesu attīstību.

Veidojot kultūras apmaiņu ar ārvalstu baleta un deju skolām un kolektīviem, tiks veicināta un bagātināta starptautisko sakaru attīstība, kas savukārt sniegs lielu ieguldījumu Latvijas un īpaši Rīgas atpazīstamībā ārvalstīs.

Pateicoties konkursam, dalībnieki:

• iegūs jaunu pieredzi, kas dos iespēju slīpēt un pilnveidot katra dejotāja profesionālo līmeni;

• iepazīs citu valstu baleta un dejas skolu tradīcijas, īpatnības un atšķirības;

• bagātinās savu garīgo apvārsni, kas veicinās radošas personības veidošanos.