Projektu arhīvs

PII “Taurenītis” rotaļu laukumu izbūve bērniem ar īpašām vajadzībām

715

balsis
Projektu iesniedz:

Laima Zīle

Vieta:

Smilšu iela 46, Tukums, Tukuma nov., LV-3101

Projekta summa:

2999€

PII “Taurenītis” jau no 2003. gada ir vienīgā pirmskolas izglītības iestāde Tukuma, Kandavas, Jaunpils un Engures novados, kura realizē speciālās izglītības programmas bērniem ar redzes, valodas, fiziskās, garīgās un jauktiem attīstības traucējumiem, kā arī programmas izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem un somātiskām saslimšanām. Izglītības iestādes galvenais uzdevums ir radīt interesantu, veselīgu vidi, kura nodrošina izglītojamo izaugsmi, ievērojot katra bērna attīstības īpatnības. PII “Taurenītis” jau ir atjaunojis divus centrālos rotaļu laukumus, bet ar to ir par maz, lai spētu nodrošināt pilnvērtīgu iespēju visiem izglītības iestādes audzēkņiem izmantot šos laukumus un arī pedagogu darbu ar bērniem rotaļu laukumos. Pedagogu darbs strādājot ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības, neaprobežojas tikai izglītības iestādes telpās, bet arī ārpus tām. Bērniem ar īpašām vajadzībām nepieciešami pilnvērtīgi rotaļu laukumi, kuros viņi ne tikai justos droši, bet kuri palīdzētu arī viņu fiziskajā attīstībā. Plānoto uzstādāmo rotaļu kompleksu daudzpusīgums palīdzēs bērniem attīstīt un pilnveidot savas fiziskās maņas, kas labvēlīgi ietekmēs arī bērnu garīgo attīstību.