Projektu arhīvs

PII Cielaviņa bērni skaistos tērpos!

143

balsis
Projektu iesniedz:

Zilgma Putniece

Vieta:

Pii'' Cielaviņa'', Liepu 15, Valle, Vecumnieku novads, LV-5106

Projekta summa:

1710 €

Spēlējiet, spēlmaņi, Es iešu dancot, Jau manas kājiņas Dižāti dižā. Pii ''Cielaviņa'' jau daudzus gadus darbojas tautas deju kolektīvs, kurā ir daudz dejot gribošu bērnu. Bērniem dejošana sagādā prieku un par mazajiem dancotājiem priecājas arī vecāki, vecvecāki, skolotājas un draugi. Visos iestādes pasākumos tiek ievīti arī latviešu tautas deju soļi un, lai saglabātu, pilnveidotu, attīstītu zēnu un meiteņu dejotprasmi, kā arī vairotu viņu dejotprieku, mums nepieciešami jauni tautas tērpi. Ticam, ka kopīgiem spēkiem mēs varam izdarīt daudz. Lai mazās kājiņas varētu dipināt latviešu tautas deju ritmos, lūdzam atbalstīt mūsu projektu.