Projektu arhīvs

PII Auseklītis rotaļlaukuma izveide bērnu priekam

10040

balsis
Projektu iesniedz:

Ilze Dundure

Vieta:

Rēzekne

Projekta summa:

3556 €

PII Auseklītis apmeklē 125 bērni, kas darbojās 6 grupās. PII Auseklītis tiek realizēta vispārējās pirmsskolas izglītības programmu latviešu mācību valodā, un tiek apgūta literāri-muzikāla latgaliešu programma.


Taču PII Auseklītis teritorijā esošie rotaļu laukumi, kas nav atjaunoti vismaz pēdējo 25 gadu laikā, ir morāli un fiziski novecojuši, līdz ar to nesniedz bērniem pilnvērtīgu rotaļāšanās prieku. Bērni mācās un iepazīst pasauli ne tikai dažādās jaunu iemaņu apgūšanas integrētajās nodarbībās telpās, bet arī pastaigājoties un spēlējoties bērnu rotaļu laukumos.


Atjaunojot PII Auseklītis rotaļu laukumu, bērniem tiktu dota iespēja pilnvērtīgāk rotaļāties ārā, apgūstot dažādas zināšanas – skaitīt, attīstīt domāšanu un saskarsmes spējas. Bērniem vairākas stundas dienā nepieciešams spēlēties, lai tie izaugtu par daudzpusīgi attīstītiem un nosvērtiem cilvēkiem, jo sekmē psihi un attīsta sociālās attiecības.