Projektu arhīvs

Palīdzi man iepazīt pasauli!

7993

balsis
Projektu iesniedz:

Jēkabpils 2.vidusskola

Vieta:

Jēkabpils

Projekta summa:

2846 €

Jēkabpils 2.vispārizglītojošo vidusskolu jau trešo gadu ir iespēja apmeklēt bērniem ar īpašām vajadzībām. Skolā darbojas speciālās izglītības klase, kur mācās 5 bērni ar garīga un smaga fiziska rakstura traucējumiem. Bērns ar attīstības traucējumiem ir tāds, kuram ir īpašas mācību vajadzības. Visefektīvākā mācību metode ir dažādu uzskates līdzekļu pielietošana, jo bērniem ar attīstības traucējumiem rodas grūtības ar abstrakto domāšanu. Tā kā bērniem, neskatoties uz viņu ierobēžotām spējām, ļoti patīk apmeklēt skolu un apgūt jaunas iemaņas un zināšanas, rodas nepieciešamība nodrošināt klasi ar interaktīvo tāfeli (tālāk tekstā IT). Projektu īstenošanas rezultātā, tiks nopirkta IT Panasonic UB-T880-G. Aprīkojums būs piemērots ilglaicīgai lietošanai. Balsojot par šo projektu, mēs atbalstīsim bērnus ar īpašām vajadzībām, palīdzot viņiem ar piemēroto aprīkojumu, maksimāli labāk apgūt skolas materiālu, kā arī paplašināt bērnu redzesloku ar speciāli izstrādātiem un piemērotiem viņu attīstības līmenīm metodiskiem un uzskates materiāliem.