Projektu arhīvs

Paaudžu vienotība un cieņa

467

balsis
Projektu iesniedz:

Agrita Tauriņa

Vieta:

Rīga

Projekta summa:

213 €

Projekts "Paaudžu vienotība un cieņa" ir aicinājums būt atsaucīgiem, ieinteresēties un atbildīgiem par sabiedrības vecāko paaudzi, par sirmgalvjiem, kuri atrodas sociālās aprūpes centros un izdzīvo sociāli mazaktīvu vai no ģimenes locekļiem nošķirtības posmu (nepietiekami nodrošināta saskarsme ar bērniem un jauniešiem).

Organizējot koppasākumus, kuros piedalās Rīgas 275. pirmsskolas izglītības iestādes "Austriņa" bērni un vecie cilvēki no sociālās aprūpes centra "Pārdaugava" tiek sekmēta bērnu sociālemocionālā izaugsme un pilnveidotas mākslinieciskās spējas, izzināti vides izglītības temati un veicināta ekoloģiskās attieksmes veidošanās pret tuvāko apkārti, dabu.

Drīzumā ir plānots folkloras pasākums "Caur sidraba birzi gāju..", uzaicinot ciemos sirmgalvjus no sociālās aprūpes centra. Diemžēl vairākumam veco cilvēku ir kustību traucējumi vai apgrūtināta pārvietošanās, līdz ar to ir nepieciešami līdzekļi transporta pakalpojumu nomai, kā arī citiem izdevumiem saistībā ar pasākuma organizēšanu. Pasākumā dejos gandrīz 100 bērni.