Projektu arhīvs

No spēles līdz grāmatai

8112

balsis
Projektu iesniedz:

Preiļu Galvenā bibliotēka

Vieta:

Preiļi

Projekta summa:

2839 €

„Visiem bērniem vienādas iespējas”- tāda ir Preiļu Galvenās bibliotēkas iesniegtā projekta „No spēles līdz grāmatai” devīze!Projekts paredz mazo pagastu bibliotēku (Aizkalne, Smelteri, Ārdava, Līči, Pelēči, Sauna) bērnu stūrīšu nodrošināšanu ar mūsdienīgām attīstošām spēlēm, interaktīvām rotaļlietām un dažādām intelektuālām galda spēlēm un Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas bērnu stūrīša veidošanu par reģiona metodisko centru darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem un jaunajām ģimenēm.Trijos no sešiem pagastiem jau likvidētas skolas, tāpēc bibliotēka kļūst par pagasta informācijas, izglītojošo, kultūras un atpūtas centru, taču, lai pildītu šīs funkcijas, jābūt atbilstošai materiālai bāzei. Lieki runāt par spēļu iegādi bērnu stūrītim, ja visas augstākminētās bibliotēkas bērnu grāmatu iegādei var atvēlēt ne vairāk kā 150Ls gadā.


Preiļu Galvenā bibliotēka, kurai, pildot reģionālās bibliotēkas funkcijas, jānodrošina vienotu pakalpojumu sniegšana bērniem novada teritoriālajās struktūrvienībās, pateicas projektam par piedāvāto iespēju un vēršas pie visiem labas gribas cilvēkiem ar lūgumu balsot par vienotām bērnu socializācijas, integrācijas un radošas attīstības iespējām, neatkarīgi no dzīvesvietas un vecāku iespējām.