Projektu arhīvs

Mūzikas inventārs Tiskādu vidusskolas instrumentālajam ansamblim „Fantāzija”

1548

balsis
Projektu iesniedz:

Olga Miseviča

Vieta:

Vecružina, Tiskādu vidusskola

Projekta summa:

2877 €

Mūsu Tiskādu vidusskolā bērni aktīvi un ar prieku apmeklē mūzikas interešu izglītības pulciņus – instrumentālo un vokālo. Skolas vokāli instrumentālais ansamblis „Fantāzija” piedalās visos skolas pasākumos, piedalās dažādos novada un valsts konkursos, uzstājas koncertos savā pagastā.

Bērni ar prieku mācās akordeona spēli, bet vēl vēlās apgūt citus mūzikas instrumentus kā elektriskā ģitāra, elektroniskās klavieres, bungas un ar šiem mūzikas instrumentiem uzstāties konkursos un pasākumos un neizmantot uzstāšanai fonogrammu.

Pilnvērtīgai un pārliecinošai ansambļa darbībai nepieciešami labi mikrofoni un kvalitatīvā mūzikas aparatūra. Skolas ansamblim nepieciešams atbalsts bērnu motivācijai un radošo spēju attīstībai, lai viņi varētu lepoties ar savu darbu un veltīt sev un citiem prieku. Direktora vietniece mācību darbā Olga Miseviča