Projektu arhīvs

Mūzikas instrumentu iegāde rokgrupai Hoseland

1597

balsis
Projektu iesniedz:

Laura Kalvāne

Vieta:

Ciblas pagasts

Projekta summa:

3441 €

2012.gada augustā tika izveidota rokgrupa „Hoseland”. Šīs grupas sastāvā ir 5 muzikāli talantīgas jaunietes, kas savus talantus un mērķtiecību ir apvienojušas vienā ansamblī. Regulāri notiek mēģinājumi, kā arī koncertēšana pilsētas un novada pasākumos.

Pašreiz pieejamie mūzikas instrumenti, kuri tika izmantoti mēģinājumos un koncertēšanā ir sliktā tehniskā stāvoklī, novecojuši, paredzēti lietošanā citām 4 rokgrupām. Tādēļ ir liela nepieciešamība pēc pašas grupas personīgajiem jauniem mūzikas instrumentiem un to aprīkojuma, kurus rokgrupas dalībnieces izmantotu gan ārps mēģinājumu treniņiem,gan kopējiem grupas mēģinājumos, gan koncertos, ilgtermiņā savu muzikālo talantu attīstībā un prezentācijā.

Pašreiz studijā esam ierakstījušas tikai vienu dziesmu DEMO versijā, kurai top videoklips un dziesmas fināla versija, taču tuvākajā laikā paredzēts ierakstīt arī pārējās ierakstam paredzētās dziesmas.

Grupas Mūzikas profilu sk.šeit- http://www.draugiem.lv/hoseland