Projektu arhīvs

Multifunkcionāla spoguļu siena radošai attīstībai

2151

balsis
Projektu iesniedz:

Loreta Robežniece

Vieta:

Skrunda

Projekta summa:

3557 €

Skrundas kultūras vidi veido vairāk kā 300 radoši un aktīvi dažādu paaudžu iedzīvotāji. Ikviens amatiermākslas kolektīva dalībnieks vēlas sekmēt savu personisko izaugsmi,veicināt talantu un spēju atklāšanu un paust sevi amatiermākslas un jaunrades aktivitātēs.


Ar lielu aizrautību un degsmi dalībnieki piedalās koncertos,konkursos,skatēs un uzvedumos. Tādēļ svarīgi, lai dalībnieku/kolektīvu izaugsme notiktu kvalitatīvi, lai ar pārliecību varētu sevi apliecināt konkursos un skatēs.


Biedrība "Curonica" pieteicās labdarības iniciatīvas LabieDarbi.lv projektu konkursā, lai ierīkotu 20m2 lielu spoguļa sienu, kas būtu multifunkcionāls līdzeklis kultūras norišu nodrošināšanā un ikviena dalībnieka attīstības pilnveidošanā.


Esiet ar mums, balsojiet un atbalstiet mūs spoguļu sienas ierīkošanā Spoguļu siena veidos Jūsu kultūrvidi interesantāku, daudzveidīgāku un radošāku.