Projektu arhīvs

Montessori programmas nodrošināšana Ogresgala PII „Ābelīte”

1020

balsis
Projektu iesniedz:

Jānis Iklāvs

Vieta:

Ogres novads, Ogresgala pagasts

Projekta summa:

3000 €

Montesori pedagoģija ir reformpedagoģijas virziens, kurā uzmanība tiek vērsta uz bērnu un kurā tiek ņemtas vērā bērna vajadzības. Lai to realizētu jābūt trim komponentiem: bērnam, pieaugušajam un speciāli radītai videi. Divus no šiem mēs esam spējīgi nodrošināt, taču videi vajadzīgs finansiāls atbalsts. Atbalstot šo projektu, jūs būsiet izdarījuši ne tikai labu darbu, ieguldot bērnu nākotnē, bet arī tuvinājuši mūs mērķim par šīs izglītības bezmaksas nodrošinājumu Ogresgala un Ogres bērniem.