Projektu arhīvs

Montessori materiāli bērniem invalīdiem Zālītes skolā

6601

balsis
Projektu iesniedz:

Liene Eriņa

Vieta:

Zālītes speciālā internātpamatskola

Projekta summa:

3985 €

Mums visiem jābūt vienādām iespējām mācīties. Arī bērni ar īpašām vajadzībām ir pelnījuši līdzvērtīgu izglītību. Bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem grūtības sagādā patstāvīga darbošanās . Viņi paši nevar izdomāt sev nodarbošanos un , salīdzinot ar citiem bērniem, nespēj darboties ar puzlēm, konstruktoriem, mozaīkām, galda spēlēm. Darbojoties ar Montessori materiālu, bērni apgūst pašapkalpošanās iemaņas, lielumus, krāsas, atšķirības, formas un citas zināšanas, kuras ir nepieciešamas, lai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem pilnvērtīgi iekļautos sabiedrībā. Mūsu skola, savu iespēju robežās, dara visu, lai bērniem ar īpašām vajadzībām tiktu sniegta maksimāli efektīva iespēja apgūt speciālās izglītības programmu, bet diemžēl ierobežotie budžeta līdzekļi neļauj pielietot visas metodes.

Esam iepazinušās ar Montessori pedagoģijas principiem un materiāliem un sapratušas, ka šī metode ir efektīva darbam ar bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Lai varētu ieviest šo metodi darbā, nepieciešami speciāli materiāli, kuru iegādei lūdzam jūsu atbalstu.