Projektu arhīvs

Montesori materiāli un citas attīstošās spēles PII Ābelīte bērniem

1742

balsis
Projektu iesniedz:

Ineta Millere

Vieta:

Sala

Projekta summa:

3291 €

Lai radītu apstākļus bērna brīvai attīstībai, viens no priekšnoteikumiem ir speciāli sagatavota vide, kas atbilst bērna vajadzībām un ļauj viņam apgūt lietu un parādību pasauli.Speciāli izstrādātais Montesori materiāls dod lielāku iespēju mērķtiecīgi darboties, pētīt, atklāt, arī kļūdīties un kļūdas labot, jo dažos materiālos ir jau iestrādāta kļūdu labošanas funkcija. Ar šīm attīstošām spēlēm bērns daudz ātrāk, vieglāk un interesantāk izzina pasauli, jaunu iemaņu attīstīšanai tiek patērēts daudz mazāk laika, vieglāk ir atklāt un izprast likumsakarības. Šis materiāls nodrošina gan bērnu ar īpašām vajadzībām, gan apdāvinātu bērnu attīstību pašu izvēlētā ritmā un tempā, izveidojot sev vien atbilstošu mācīšanās stratēģiju. Spēles ir ļoti estētiskas un kvalitatīvas, vienkārši izcilas- bērnu attīstību veicinošas.Piedalīšanās projektā paver iespēju iegādāties kaut daļu no šiem fantastiskajiem materiāliem, kas priecētu mūsu novada 2-7 gadīgus bērnus vēl daudzus jo daudzus gadus!