Projektu arhīvs

Montesori mācību materiāli bērniem ar speciālajām vajadzībām

1164

balsis
Projektu iesniedz:

Vieta:

Projekta summa:

1423 €

Ikdienā skolotājiem darbs ar šiem bērniem klasē ir ļoti grūts. Ir jāspēj ne vien iemācīt pārējiem bērniem jauno vielu, bet arī strādāt ar bērniem, kuriem ir viegla garīga atpalicība. Montesori materiāli atvieglotu ne vien skolotāju darbu, bet arī padarītu šiem bērniem mācību procesu interesantāku. Šos materiālus skolotāji varēs izmantot arī sākumskolas klasēs, strādājot ar bērniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi. Skolotāji jau ir apguvuši Montesori metodiku. Materiāli nenolietojas un viņus varēs izmantot vairākus gadus. Bērni dejo skolas deju kolektīvā, dzied ansamblī, apmeklē vizuālās mākslas pulciņu.

Šeit var aplūkot bērnu sagatavotu Ziemassvētku priekšnesumu: