Projektu arhīvs

Molberti UMMSiņam!

379

balsis
Projektu iesniedz:

Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība "BUMMS"

Vieta:

Projekta summa:

640 €

UMMS mākslas nodaļā bērni daudz zīmē un glezno uzstādījumus no dabas. Darbā ļoti būtisks palīglīdzeklis ir molberts. Līdz šim mākslas nodaļas audzēkņi ir strādājuši pie zīmēšanai un gleznošanai pielāgotiem galdiem, kas diemžēl ir neērti un aizņem daudz vietas. Bērni strādā pie augumam nepiemērotām virsmām, kas nelabvēlīgi ietekmē viņu redzi un stāju. Zīmējot un gleznojot no dabas būtiski ir tas, lai virsma, uz kuras veidojas attēls atrodas tuvu tam redzes leņķim kādā mēs skatāmies uz priekšmetiem. Tā precīzāk var novērtēt proporcijas un krāsu. Tas nozīmē, ka virsmai jābūt maksimāli vertikālā attiecībā pret cilvēku, kurš strādā. Pareiza zīmēšanas tehnika prasa, lai roka nepieskaras zīmējuma virsmai, bet uz horizontālas virsmas strādājot, bērniem šīs prasības ievērot ir fiziski ļoti grūti, tāpēc daudzi labi iecerēti darbiņi realizēšanas gaitā tiek sasmērēti.

Projekta ietvaros tiks iegādāti 15 Pārdaugavas novada Stalbes pagasta SIA „Kalnmuiža” darinātie molberti. Tie veiksmīgi kalpo vairākās Latvijas mākslas skolās, ir ērti, stabili, mobili un lieliski atbilst lietošanas prasībām, izmantojami zīmēšanas un gleznošanas nodarbībās gan telpās, gan ārpus tām. SIA „Kalnmuiža” darinātie molberti neaizņem daudz vietas, kas atbrīvo telpu un paver bērniem iespējas ērtāk strādāt. Molbertiem ir maināms dēļa leņķis, kas ļauj tos nostiprināt līdz pat horizontālam novietojumam. Audzēkņi, izmantojot šos SIA „Kalnmuiža” darinātos molbertus, varēs strādāt uz tiem dažādās tehnikās, ne tikai zīmēt, bet arī gleznot ar eļļu, ar tušu vai akvareli, un tie atbrīvos mākslas nodaļas telpu no pielāgotajiem masīvajiem un neērtajiem galdiem. Molberti padarīs mākslas nodaļas audzēkņiem mācību procesu vēl interesantāku un ērtāku. Izmantojot šos molbertus tiks nodrošinātas bērnu augumam piemērotas darba virsmas, saudzējot bērnu redzi un stāju. Tie palīdzēs audzēkņiem profesionāli attīstīties un izaugt.

  • Pievienotie attēli tapuši Pāvilostas un Bauskas mākslas skolās, kur jau līdzīgus molbertus lieto mācību procesā.