Projektu arhīvs

Mēs stipri un veseli

361

balsis
Projektu iesniedz:

Vita Andersone

Vieta:

Internātskola, Gaujienas pagasts, Apes novads.

Projekta summa:

3000 €

Gaujienas internātpamatskolas kolektīvs un Gaujienas sociālās aprūpes centrs vēlas pie skolas esošajā Brīvdabas pedagoģiskās izglītības parkā izvietot āra trenažierus. Ara trenažieri veicinātu jēgpilnu brīvā laika pavadīšanu un norūdītu ķermeni,pilnveidotu fizisko sagatavotību kā arī ļoti laba alternatīva sporta stundām. Daudz iegūtu bērni ar īpašām vajadzībām, jo stiprinātu noteiktas muskuļu grupas un būtu daudz savādāk, kā ārstnieciskā vingrošana vai masāžas.