Projektu arhīvs

Mēs esam sportiski, fiziski attīstīti, sakoptā vidē

619

balsis
Projektu iesniedz:

Aļona Nazarova

Vieta:

Līvbērzes pagasts, Jelgavas nov., Līvbērze, Jelgavas 13 un 11 māju pagalmā

Projekta summa:

1793 €

Mūsu rotaļu laukumu, 1997. gadā, paši saviem spēkiem, izveidoja kāda Līvbērzes pagasta vecāku grupa. Šeit tapa, dažāda veida, metāla konstrukcijas, kur bērni varēja spēlēties un fiziski attīstīties, taču uz doto brīdi pāri palikušas ir tikai dažas konstrukcijas kuras ir lietošanas kārtībā, pārējās ir laika gaitā nolietojušās, kā rezultātā apdraud bērnu drošību un izskatās neestētiski! Iesaistot bērnus, jauniešus un viņu vecākus vēlamies restaurēt tās konstrukcijas, kuras ir vēl lietojamas, kā arī uzcelt mūsdienīgākus rotaļu elementus, veidojot pagastā dzīvojošiem bērniem labvēlīgu kultūrvidi brīvā laika pavadīšanai, kā arī vēlamies lietderīgi izmantot pašvaldības zemi un veidot estētiski sakoptu kultūrvidi, padarot to modernāku un interesantāku, veicinot pozitīvu saskarsmi starp bērniem un vecākiem, radīt draudzīgāku vidi jaunajai paaudzei.