Projektu arhīvs

Mazo bērnu sapni – jauns rotaļu laukums

1187

balsis
Projektu iesniedz:

Santa Klusa

Vieta:

Skolas iela 5, Šķeltova, Šķeltovas pagasts, Aglonas novads, LV-5653

Projekta summa:

4000 €

Jauns bērnu rotaļu laukums ir ne tikai pirmsskolas grupiņas, bet arī pirmsskolas skolotājas, bērnu vecāku un līdzcilvēku sapnis. Pašreiz bērnu rotaļu laukums ir ļoti sliktā stāvoklī, tas vēl ir saglabājies no padomju laikiem, iekārtas jau ir nokalpojušas savu laiku un neatbilst paredzētajām funkcijām. Iegādājoties jaunas iekārtas ir paredzēts izveidot drošu, kvalitātes prasībām atbilstošu bērnu rotaļu laukumu, bet ar apstādījumu iegādi tiks labiekārtota, sakopta un uzlabota vide. Atbalstīsim Šķeltovas pamatskolas pirmsskolas grupiņas mazo bērnu sapni par jauna rotaļu laukuma izveidi. Kopā mēs varam bērnu sapni pārvērst skaistā realitātē!