Projektu arhīvs

Mazie muzikanti

228

balsis
Projektu iesniedz:

Ilze Kanajeva-Salnā

Vieta:

Siguldas PII "Ābelīte"

Projekta summa:

2248 €

Sekmēt bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņu katra individualitāti mūsdienās kad apkārt ir visa tik daudz, mums svarīgi liekas ļaut bērniem harmoniski attīstīties, pilnveidoties un būt radošiem.Mūsu bērni labprāt dzied ,dejo un spēle tos mūzikas instrumentus kas ir pieejami.Tādēļ mēs vēlamies dot bērniem dod pašu labāko,modernizēt jau novecojušās lietas.Lai bērniem šo vidi radītu vel patīkamāku un ieinteresētu vel vairāk, jo kā zināms mūzikas ietekmei ir ļoti liela nozīme bērnu attīstībā.Kopīgi ar jums visiem mēs to varam, sasniegt mērķi un dod mūsu mazajiem pašu labāko, jo viņi to ir pelnījuši!Mēs esam par harmoniskiem, radošiem un ,muzikāliem bērniem.