Projektu arhīvs

Mazā limbažnieka stāsti

573

balsis
Projektu iesniedz:

Dagne Timuška

Vieta:

Projekta summa:

2846 €

"Mazā limbažnieka stāsti’’ ir grāmata, kura paredzēta sākumskolas skolēniem ar nelielu ieskatu Limbažu pilsētas vēsturē. Grāmatas idejas autore un realizētāja ir Dagne Timuška, kas tikko pabeidza Limbažu 3. vidusskolas 12. klasi. Darbs tapis sadarbībā ar mazajiem 3. un 4. klašu skolēniem - kuri rakstīja pašu izdomātas teikas un izveidoja tām atbilstošus zīmējumus. No 32 teikām darbā ievietotas 18, no 30 zīmējumiem 10, izmantotas 3 vēsturiskās teikas, ievietoti 24 attēli salīdzināšanai, viens dzejolis un viena dziesma par Limbažiem.

Limbažu pilsētas vēsture gan rakstiskā, gan attēlu veidā, kura ir paskaidrota vieglā, bērniem saprotamā valodā, salīdzināta pilsētu ielu struktūra, pilsētas ģerbonis un ievērojamākās ēkas, kuri meklēti dažādos materiālos: hronikās, avīžu rakstos, dzīves stāstos, nostāstos, vēstures faktos, un ir ievietoti dažādi prātu vingrinoši uzdevumi, kā, piemēram, mīklu minēšana, teiku sacerēšana, zīmēšana un atšķirību meklēšana.

Grāmatas tapšana iepriecinātu gan bērnus, gan vecākus un būtu lieliska dāvana, kas saglabāsies un varēs tikt rādīta arī nākamajām paaudzēm, par to, kāda bija mūsu pilsēta. Patiesībā, grāmatiņu izzināt var arī jebkurš cits mazais ķipars, ne tikai limbažnieks, jo dod iespēju krāsot, domāt un kopā ar vecākiem caur šīs grāmatiņas stāstiem domāt savus stāstus par savām mājām un vietu, kur dzīvojam!

Lai bērniem ar šo materiālu būtu iespējams strādāt arī praktiski, ir ievietoti prātu vingrinoši uzdevumi: burtu režģis, zīmēšanas uzdevumi, kur vienā no tiem jāuzzīmē sava viduslaiku pils, bet otrā savs Limbažu ģerbonis, mīkla un uzdevums, kurā jāuzraksta pašam sava teika.

Ja izdotos iegūt finansējumu, grāmatiņa tiktu izdota 1000 ekspemplāros. Plānotais grāmatiņas formāts ir A5 ar 40 krāsainām lapām. Paldies!