Projektu arhīvs

Mana sapņu marimba

2754

balsis
Projektu iesniedz:

Elīna Fridvalde

Vieta:

Projekta summa:

2846 €

Esmu veiksmīgi piedalījusies vairākos konkursos, spēlējot marimbu: 2009.gada janvārī XIV Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā man bija 14. labākais rezultāts (no 28 dalībniekiem), 2009.gada maijā VII Starptautiskajā bērnu kameransambļu festivālā – konkursā “Muzicējam kopā ar draugiem” Dobelē Limbažu mūzikas skolas marimbas trio (A.Bome- klavieres, Elīna Fridvalde un L.Vosa- marimba) ieguvām 2. vietu, 2010. gada janvārī XV Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā ieguvu diplomu (tikai nedaudz pietrūka līdz 3. vietai). Cimzes dienu ietvaros – “II Marimbas svētkos” (2010.gada 16. aprīlī) saņēmu laureāta diplomu.

No mācībām brīvajā laikā aktīvi piedalos skolas pasākumos, spēlēju sitamos instrumentus Limbažu kultūras nama pūtēju orķestrī Lemisele. Ar šo orķestri esmu spēlējusi marimbas solo.

Vēlos savu dzīvi saistīt ar mūziku. Man ir nepieciešama sava marimba, lai turpmāk varētu veiksmīgi mācīties un vingrināties, nākošajā gadā ar labām sekmēm pabeigt mūzikas skolu, veiksmīgi startēt dažādos konkursos un koncertos. Limbažos šāda mūzikas instrumenta nav. Mani vecāki koncertiem marimbu ir aizņēmušies un veduši gan no Cēsīm, gan no Rīgas. Paldies viņiem par to! Manu marimbas spēli skolas biedri varēja redzēt tikai video materiālos: