Projektu arhīvs

Makets – Valmieras senpilsēta no putna lidojuma

450

balsis
Projektu iesniedz:

Kur Gauja apmet loku

Vieta:

Valmiera

Projekta summa:

2538 €

Valmieras Pārgaujas sākumskola ir viena no lielākajām skolām pilsētā ar 510 izglītojamajiem. Skola, sadarbībā ar biedrību „Kur Gauja apmet loku”, ir uzsākusi veidot "Brīvdabas pedagoģijas izglītības parku”, tādējādi atdzīvinot un popularizējot gan jaunas vēsmas izglītības procesā, gan sakārtojot un apdzīvojot līdz šim maz izmantotas teritorijas.Jau esam izveidojuši „Putnu lūkotavu”, iekārtojuši dabas sajūtu taku, uzbūvējuši Senču saules kalendāra maketu, iestādījuši un aprīkojuši interaktīvu dendroloģisko dabas taku, labiekārtojuši putnu Dziesmusvētku birzi. Pašlaik turpinām darbu, pārveidojot nojumes par brīvdabas klasēm.Valmieras pilsēta 2013. gadā svin savu 730 dzimšanas dienu. Šim notikumam par godu mēs vēlamies iemūžināt tās vēsturisko veidolu, lai daudzām nākamajām paaudzēm, vēstures priekšmeta apguvei un patriotiskajai audzināšanai būtu unikāls mācību līdzeklis.Realizējot šo projektu mūsu mērķi ir: veidot Valmieras pilsētā daudzveidīgāku kultūrvidi; radīt priekšnoteikumus, kas skolēniem attīsta spēju domāt vēsturiskās dimensijās; veicināt harmonisku patriotisko audzināšanu; dažādojot mācību saturu un darba formas; attīstīt daudzējādas pedagoģiskās izglītības izteiksmes formas.

Lūdzu atbalstiet mūsu centienus jaunās paaudzes izglītošanā, jo ieguvēji no projekta būsim mēs visi – nākotnes Latvijas iedzīvotāji!