Projektu arhīvs

Latvijas pūču izpēte

8417

balsis
Projektu iesniedz:

Latvijas Pūču izpētes biedrība

Vieta:

Gulbene

Projekta summa:

4112 €

Gandrīz visas mežos ligzdojošās pūču sugas ir īpaši aizsargājamas Latvijā un Eiropā. Pūcēm nepieciešami lielu dimensiju veci koki, kas intensīvās mežsaimniecības dēļ, kļūst arvien retāk sastopami.

Latviju gan rudens, gan pavasara migrācijas laikā šķērso intensīva putnu migrācijas trase un Baltijas jūras piekrastē koncentrējas liels skaits migrējošo pūču. Papes ornitoloģisko pētījumu centrā pūču migrācijas pētījumi tiek veikti jau kopš 1967. gada un ir ilglaicīgākie šāda veida pētījumi Eiropā. Kopš 2011. gada ir uzsākta arī migrējošo pūču ķeršana un gredzenošana Kolkas raga apkārtnē.

Pēdējos gados gan ligzdojošo, gan migrējošo pūču monitorings tiek veikts tikai pateicoties pūču izpētes entuziastiem, bez papildu finansējuma. Pūču izpētē Latvijā ir iesaistīts liels skaits brīvprātīgo, tajā skaitā skolnieku.

Projekta atbalstīšana būs liels ieguldījums dabas un putnu aizsardzībā!